Søk læreplass!

Her finner du instruksjoner om hvordan du søker læreplass i de ulike lærefagene vi har.

Hvordan søke?

Vennligst benytt vårt søknadsportal:

ASPIRANT

Søknadsfristen 1 mars.

 

GENERELT:

Fremgangsmåten er litt ulik i forhold til hvilke fag du ønsker læreplass i. Her får du en oversikt:

- I brønnteknikkfagene (sementering, komplettering, boring, kveilerør, havbunn, mek-og el-kabeloperasjoner), fjernstyrte operasjoner, laboratorie og kontorfag skal dere BARE registrere søknad på Aspirant og IKKE til bedriftene.

- I kranfaget må du i tillegg søke læreplass via annonser som de ulike bedriftene har på sine hjemmesider og i avisene.

Vi vil ta kontakt med de aktuelle søkerne hvis du kalt inn til intervju og vi tar kontakt om du blir tilbudt læreplass. Derfor er det viktig at vi har rett kontaktinformasjon.

HUSK AT DU MÅ SØKE PÅ VIGO OGSÅ!

 

Spørsmål sendes til aina.tangen@oof.no