Praksiskandidat

Informasjon til praksiskandidater og voksenlærlinger

På bakgrunn av OLF og Rederiforbundets retningslinje 024 som viser til hvilke kvalifikasjoner som kreves for offshorearbeid innenfor brønnfagene har vi laget to FAGBREVPAKKER.

HER er linken til artikkelen på OFFSHORE.no som omtaler dette.

Våre fagbrev"pakker" som er et tilbud til våre medlemsbedrifter, skal inneholde nødvendige kurs, eksamener og oppfølging frem til bestått fagprøve. Vi tar da hånd om all papirarbeid, oppmeldinger og organisering frem til og med fagbrevet. De to "pakkene" er voksenlærling og praksiskandidat.

Hvis bedriften din ikke er medlem, tar du kontakt med en på kontoret vårt så hjelper vi deg med dette.

Vi vurderer kompetansen til den enkelte for å se hvilken løsning som er den mest hensiktsmessige.

Voksenlærling

Hvis du har nyansatte eller ansatte som har kort erfaring innenfor faget kan voksenlærling være et godt alternativ. Den ansatte skriver under på lærekontrakt, fortsetter med vanlig lønn, meldes opp til kurs, eksamener og fagprøve av oss som i hovedsak blir dekket av tilskuddet (basis 2). Dette vil da være en gavepakke både for bedriften og den ansatte. Les mer om ordningen her.

Praksiskandidat

Det er mulig å ta fagbrev selv om du ikke er lærling. I hovedsak skal du da ha 5 års allsidig praksis innenfor de kompetansemålene gitt i læreplanen for det aktuelle faget. Det gis avskriving fra denne tiden hvis du har relevant skolegang. I tillegg må du ha bestått en offentlig eksamen på VG3 nivå i dette faget før du kan gå opp til fagprøve. Dette får du informasjon om hos ditt respektive fylke. Du kan også kontakte oss. 

Her finner du mer informasjon om praksiskandidat ordningen (tidligere kjent som §20).

Fra og med 01.01.2012 er det bare eksamen på VG3 nivå som kvalifiserer til å ta fagbrev. Fagkoden på eksamen skal da være i 3000 serien. F.eks. BOR3102.
Sjekk her om din fagkode er godkjent.

Oppmelding til VG3 eksamen må du registrere på Privatist Web. Oppmelding til fagprøven skal sendes til Seksjon for fagopplæring i fylkeskommunen du er bosatt i. For mer informasjon:

Info fra Rogaland fylkeskommune

Info fra Hordaland fylkeskommune

Lenke til tidligere gitte eksamener:

www.UDIR.no

Læreplaner etter kunnskapsløftet:

Boring
Komplettering
Sementering

Kveilerør

Elektriske kabeloperasjoner

Mekaniske kabeloperasjoner
Kranfaget
FU-faget
Havbunnsinstallasjoner
Laboratoriefaget
Kontorfaget