Visjon og verdier

 

 

KJERNEVERDIER (SPEAK)


Sikkerhet

Sikkerheten skal stå i sentrum for lærlingenes holdeninger og utdanning gjennom vårt engasjement og ivaretakelse. Vi skal fremme en kultur som tar sikkerheten på alvor i alt som blir gjort.

Proaktivitet

”Føre var” prinsippet i omgang med skoler, bedrifter og lærlinger. Vilje og evne til de forandringer som kreves. Evne til å se nye muligheter og løsninger, og arbeide mot dem.

Entusiasme

Vi skal ha et miljø preget av entusiasme, og hvor det skal være hyggelig å jobbe – et miljø hvor arbeid gjøres med et glimt i øyet og som virker engasjerende både på kunder og medarbeidere.

Ansvarlighet

Vi skal være et team med gjennomføringskraft som yter service og holder det vi lover. Vi kjennetegnes ved vår ansvarlighet til å skape resultater og til å betjene våre medlemsbedrifter og eksterne kunder.

Kompetanse

Vi skal være et kunnskapshus med høy kompetanse og ekspertise som er blant de beste i Norge, og hvor det legges et godt grunnlag for personlig videreutvikling.