Våre oppgaver

Her finner du en oversikt over de oppgaver vi har.

 • Bistå bedriftene som ønsker lærlinger med dokumentasjon og godkjenning i fylket.
 • Organisere søknadsordningen til læreplass.
 • Se til at bedriftene i størst mulig grad får dekket sitt lærlingebehov.
 • Ordne kontrakter og annen dokumentasjon.
 • Starte opp lærlingene på læreplassen.
 • Holde halvårssamtaler og følge opp tilbakemeldingen.
 • Følge opp lærlingens opplæring i bedrift og sørge for at lærlingen får opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen.
 • Se til at delprøver og underveisvurderinger blir holdt.
 • Se til at lærlingene får tilbud om kurs og lignende som gir den kompetansen som kreves for å gå opp til fagprøven.
 • Melde lærlingen opp til fagprøve etter endt opplæring.
 • Hjelpe veilederne / fadderne deres arbeid.
 • Markedsføre lærefagene, som f.eks. ved skolebesøk, yrkesmesser, rådgiversamling osv.
 • Melde fra til yrkesopplæringsnemnda om eventuelle endringer i læreforhold.
 • Veilede bedriftene og lærlingene de rettigheter og plikter som de har, etter de avtaler, lover og forskrifter som til en hver tid gjelder.
 • Delta aktivt i formidlingen av lærlinger i de fylkene opplæringskontoret har godkjenning i og gi signaler til utdanningsmyndighetene om planlagt inntak av lærlinger
 • Holde virksomhetene à jour med utviklingen i fagene.
 • Holde seg oppdatert på lovendringer og informasjon som blir gitt fra departement, Fylkeskommuner og andre organisasjoner som har relevans til fagene, som f.eks. fagforeninger.