Om oss

Opplæringskontoret er et samarbeidsorgan for flere bedrifter som i fellesskap har påtatt seg opplæringsansvar i samarbeid med yrkesopplæringsnemnda, skoleverket og lærlinger etter opplæringslov og lov om fagopplæring i arbeidslivet.

Visjon og verdier

Klikk her for å lese om vår visjon og verdier.

Våre oppgaver

Klikk her for å lese om våre arbeidsoppgaver.

Våre vedtekter

Klikk her for å lese om våre vedtekter.

Tilslutningsavtale

Klikk her for å få melde bedriften inn i OOF.

Våre medlemsbedrifter: