Instruktører

Vi anbefaler at alle som er involvert i opplæringen av lærlinger bør gjennomføre instruktørorienteringen (Faglig leder/instruktør/personal). Som instruktør har du også tilgang på OLKWEB hvor lærlingeinfo ligger. Ta kontakt med lærlingens person her på OOF for brukernavn og passord.

 I nettorienteringen får du:

  • Innføring i oppbyggingen av læreløpet. 
  • Hvordan bedriften kan sette opp en egen intern opplæringsplan.
  • Opplæringsbok for lærlinger, hva er det og hvordan skal den arbeides med?
  • Hvordan motivere? Indre og ytre motivasjon.
  • Rettigheter og Plikter.
  • Lovverket.
  • Diverse problemstillinger.

Orienteringen avsluttes med en eksamen og du mottar et diplom ved bestått.
Estimert tidsbruk: 2 timer 
Orienteringen er tilrettelagt for å gjennomføres offshore. Du kan logge av/på og starter opp igjen der hvor du avsluttet.

Denne orienteringen kan også være nyttig i møte med nye medarbeidere.

Noen bedrifter velger å ha samlinger i etterkant hvor vi bistår med gjennomgang av orienteringen, svarer på spørsmål og problemstillinger som dukker opp.

Kontakt kursavdelingen i din bedrift.

For Informasjon og påmelding:

Aina Tangen