Sementering

Publisert: 06.08.10

Brønnoperatøren innen sementering er de siste som forlater plattformen etter å ha sementert igjen brønnen ved nedstenging. Arbeidet som sementerer er variert og stiller store krav til teoretiske og praktiske ferdigheter.

Som lærling får du opplæring i sementering, trykktesting og bruk av brønnverktøy. Du lærer å utføre sementeringsoperasjonen, anbefale løsninger, bestille kjemikalier og utstyr, beregne jobber og utføre nødvendige rapporter.

Utstyret som brukes står fast montert på riggen og består av store dieselmotor, høytrykkspumper, sementeringsblandeenhet, kontrollrom og tilhørende utstyr. Sementering inngår i hele prosessen fra leteboring til ferdigstillelse for produksjon og senere vedlikeholdsarbeid i oljebrønnen.

Personlige forutsetninger

Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det stilles strenge krav til god helse og rusfrihet.

 

Læreplanen i sementeringsfaget finner du her.

The translated curriculum in English

 

Bedrifter

Halliburton
Baker Hughes
Schlumberger

Utdannelsesløp

VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller Elektro
VG2 Brønnteknikk
Læretiden 2 år. I sementering foregår starten av opplæringen på base på land. Etter en stund blir det sporadiske offshoreturer.
Teknisk fagskole og/eller Universitet og Høyskole (spesielle forutsetninger gjelder)

Kontaktpersoner med sementeringsfaget

Helge Kolnes
Aina Tangen

Multimedia

Multimedia

Tilbake