Kveilerør

Publisert: 06.08.10

Faget omfatter kveilerørsoperasjoner i hele prosessen fra leteboring til ferdigstillelse og vedlikehold.

 

Opplæring skal gi teoretisk grunnlag innen boretekniske prosesser og god innsikt i hydrauliske prinsipper og brønnserviceteknologi. Geologi og formasjonsevaluering, sementeringsprosesser, mekaniske disipliner, måling-, styring- og reguleringsteknikk og laboratoriearbeid står også sentralt for at fagarbeideren skal forstå de operasjoner eller deler av operasjoner som skal utføres.

Du vil starte læretiden på mekaniske verksted på land med blant annet klargjøring, vedlikehold og reparasjon av utstyr. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å installere, manøvrere og reparere utstyr og maskiner, og å utføre og overvåke disse operasjonene offshore.

Personlige forutsetninger

Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det stilles strenge krav til god helse og rusfrihet.

Læreplanen i kveil finner du her.

The translated curriculum in English

Bedrifter

Schlumberger
Baker Hughes

Utdannelsesløp

VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller Elektro
VG2 Brønnteknikk
Læretiden 2 år. I kveilerør starter du læretiden på verksted. Etterhvert vil deler av læretiden foregå offshore.
Teknisk fagskole og/eller Universitet og Høyskole (spesielle forutsetninger gjelder)

Kontaktpersoner med kveilerørfaget

Aina Tangen
Helge Kolnes

Multimedia

Multimedia

Tilbake