komplettering

Publisert: 06.08.10

Som lærling får du opplæring i å montere og teste komponenter for komplettering. Du lærer å installere utstyret i henhold til gjeldende bestemmelser.

 

Komplettering inngår som en vesentlig operasjon for å forbinde reservoar til overflate eller prosessystemer og sikrer en kontrollert styring og kontroll av strømninger. Komplettering er et viktig redskap for ferdigstilling av en brønn for optimal produksjon. Etter at boring er utført, skal brønnen klargjøres for produksjon. En faglært kompletteringsoperatør skal kunne operere utstyr som skal installeres i oljebrønnen.

Aldring av brønner vil i fremtiden øke behovet for denne kompetansen. Du vil ha din arbeidsplass knyttet til olje - og gassutvinning offshore og brønnserviceselskap jobber over hele verden.

Personlige forutsetninger

Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det stilles strenge krav til god helse og rusfrihet.

Les mer her.

Læreplanen finner du her.

The translated curriculum in English

Bedrifter

Archer
Schlumberger
PTC AS
Baker Hughes
 
 
 
 

Utdannelsesløp

VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller Elektro
VG2 Brønnteknikk
Læretiden 2 år. I komplettering foregår oplæringen på base på land i starten. Etterhvert blir det sporadiske offshoreturer avhengig av bedriften.
Teknisk fagskole og/eller Universitet og Høyskole (spesielle forutsetninger gjelder)

Kontaktpersoner med kompletteringsfaget

Helge Kolnes
 Aina Tangen

Multimedia

Multimedia

Tilbake