Havbunnsinstallasjon

Publisert: 02.08.10

Lærefaget vil gi kompetanse innen utstyrsklargjøring, testing, montering, tilkobling, styring, kontroll og vedlikehold av flytende enheter og undervannsløsninger. Opplæringen finner sted både på installasjoner i Nordsjøen og i verksteder på land.

En havbunnsinstallatør lærer å installere brønner og produksjons utstyr på havbunnen, samt vedlikehold av dette utstyret. Dette arbeidet gjøres i all hovedsak fra en borerigg der utstyret blir senket ned fra borerigg og landes i rammer som er satt på havbunnen.

Arbeidet på borerigg består i oppkobling og testing av utstyret på dekk. I samarbeid med riggmannskap og ved hjelp av fjernstyrte undervannsfarkoster (FU) settes dette ned på havbunnen. Etter at utstyret er satt ned på havbunnen blir det funksjonstestet og videre kontrollert fra en kontroll enhet på boreriggen.

Havbunnsinstallasjoner omfatter også arbeid på båt. Der kan det bestå av utskifting av mindre komponenter og inntrekking av rør på havbunnen ved hjelp av fjernstyrte verktøysystemer med kamera. Dette arbeidet består i oppkobling og testing av utstyret på dekk og i samarbeid med båtmannskap senkes utstyret ned på havbunnen.

Personlige forutsetninger

Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det stilles strenge krav til god helse og rusfrihet.

Læreplanen i havbunn finner du her.

The translated curriculum in English

Bedrifter

GE Oil & Gas

Utdannelsesløp

VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller Elektro
VG2 Brønnteknikk
Læretiden varer i 2 år. I havbunn starter læretiden på verksted og etterhvert reiser man ut offshore. 
Teknisk fagskole og/eller Universitet og Høyskole (spesielle forutsetninger gjelder)

Kontaktpersoner med havbunnfaget

Aina Tangen

Multimedia

Multimedia

Tilbake