Fjernstyrte undervannsoperasjoner (ROV)

Publisert: 06.08.10

Fjernstyrte undervannsoperasjoner vil omfatte en rekke ulike arbeidsområder med fjernstyrte undervannsfarkoster og fjernstyrte undervannsverktøy, samt installasjon, vedlikehold og reparasjon av disse.

Fjernstyrte undervannsoperasjoner karakteriseres ved at operasjonene under vann er fjernstyrte fra kontrollstasjoner på overflaten. Arbeidet foregår særlig i tilknytning til offshore petroleumsvirksomhet, både på norsk og utenlandsk sokkel, og innbefattes både i lete, utbygging, drift og stengningsfasen til et oljefelt.

Faget fjernstyrte undervannsoperasjoner omfatter en rekke ulike arbeidsområder som benytter fjernstyrte undervannsfarkoster og fjernstyrte undervannsverktøy. Det utføres operasjoner, vedlikehold og reparasjonsarbeid på fjernstyrte havbunnsinstallasjoner og prosessanlegg.  

Personlige forutsetninger

Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det stilles strenge krav til god helse og rusfrihet.

 

Læreplan finner du her.

Bedrifter

Oceaneering

DeepOcean

Subsea 7

Reach Subsea

IKM Subsea

Scanmudring

 

 

 

 

Universitetet i Bergen

 

Utdannelsesløp

VG1 Elektro
VG2 Automasjon
Læretiden 2,5 år. I FU faget starter læretiden med en rekke kurs og verksted arbeid. Etterhvert Fortsetter læretiden i hovedsak offshore.
Teknisk fagskole og/eller Universitet og Høyskole (spesielle forutsetninger gjelder)

Kontaktpersoner med FU- faget

Hanne Grethe Kvamsø

Multimedia

Multimedia

Tilbake