Boring

Publisert: 02.08.10

En faglært bore og vedlikeholdsoperatør skal kunne føre kontroll med, og holde vedlike boreslam og boreslamsystemer og kunne utføre førstelinjevedlikehold av trykkontrollsystemer og utstyr, samt boreslam og utstyr.

Som lærling får du opplæring i all faser av boreoperasjonen, som montering, demontering og testing av aktuelt boreutstyr. Videre får du opplæring i alle faser av boreoperasjonen, som montering, demontering og testing av aktuelt boreutstyr.

Du vil også få opplæring i å vedlikeholde og operere sirkulasjons- og bulksystemet, og du lærer betydningen av funksjonen til bore- og kompletteringsvesker.
En faglært bore- og vedlikeholdsoperatør skal kunne delta i alle faser av boreoperasjonen. De skal kunne føre kontroll med, og holde ved like boreslam og boreslamsystemer og kunne utføre førstelinjevedlikehold av trykkontrollsystemer og utstyr.  

Personlige forutsetninger

Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det stilles strenge krav til god helse og rusfrihet.

Læreplanen i boring finner du her.

The translated curriculum in English

Bedrifter

Dolphin
Maersk
Odfjell
Transocean
North Atlantic Drilling
Archer
KCADeutag

ENI Saipem

Songa

 

Utdannelsesløp

VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller Elektro
VG2 Brønnteknikk
Læretiden 2 år. I boring foregår denne offshore med vanligvis 2 uker offshore med 12 timers arbeidsdager, etterfulgt av 4 uker avspasering.
Teknisk fagskole og/eller Universitet og Høyskole (spesielle forutsetninger gjelder)

Kontaktpersoner med borefaget

Helge Kolnes
 Aina Tangen

Multimedia

Multimedia

Tilbake