Fagene

Her finner du en oversikt over fagene vi tilbyr. For å lese mer klikker du på det aktuelle faget. Generelt stilles det strenge krav til god helse og gode språkkunnskaper i Norsk og Engelsk.

Fjernstyrte undervannsoperasjoner (ROV)

Fjernstyrte undervannsoperasjoner vil omfatte en rekke ulike arbeidsområder med fjernstyrte undervannsfarkoster og fjernstyrte undervannsverktøy, samt installasjon, vedlikehold og reparasjon av disse.

Laboratorie

Er du nøyaktig av natur og glad i å gjennomføre prøver og tester i laboratorie? Da kan fagbrev som laborant være noe for deg. Aktuelle arbeidssteder etter endt læretid kan være alt fra våre medlemsbedrifter innen olje- og gassektoren, sykehus, industribedrifter, universiteter og andre miljøer med behov for laboratoriekompetanse.

Kontor

Som faglært kan du få jobb i store eller små bedrifter, i privat næringsliv eller i offentlig forvaltning. Å kunne innhente, oppbevare, bearbeide og formidle informasjon er sentralt i enhver virksomhet. En rask og effektiv saksgang er viktig for god service og kundebehandling.

Sementering

Brønnoperatøren innen sementering er de siste som forlater plattformen etter å ha sementert igjen brønnen ved nedstenging. Arbeidet som sementerer er variert og stiller store krav til teoretiske og praktiske ferdigheter.

Kran og løfteoperasjoner

Er du stø på hånden og trives i høyden? Da kan kranfaget være noe for deg. Vi formidler læreplasser på landkran og offshorekran

mekanisk kabel

Faget mekaniske kabeloperasjoner er en metode som brukes for optimalisering av produksjonen i brønnen.

elektrisk kabel

Faget elektriske kabeloperasjoner omfatter metodene brukes ved boreoperasjoner og kontroll av brønner som er i produksjon/injeksjon.

Kveilerør

Faget omfatter kveilerørsoperasjoner i hele prosessen fra leteboring til ferdigstillelse og vedlikehold.

komplettering

Som lærling får du opplæring i å montere og teste komponenter for komplettering. Du lærer å installere utstyret i henhold til gjeldende bestemmelser.

Boring

En faglært bore og vedlikeholdsoperatør skal kunne føre kontroll med, og holde vedlike boreslam og boreslamsystemer og kunne utføre førstelinjevedlikehold av trykkontrollsystemer og utstyr, samt boreslam og utstyr.

Havbunnsinstallasjon

Lærefaget vil gi kompetanse innen utstyrsklargjøring, testing, montering, tilkobling, styring, kontroll og vedlikehold av flytende enheter og undervannsløsninger. Opplæringen finner sted både på installasjoner i Nordsjøen og i verksteder på land.