OOF

Opplæringskontoret for oljerelaterte fag

Opplæringskontoret for Oljerelaterte Fag (OOF) ble etablert 1. September 1999. Olje- og gassindustrien vil bidra til å sikre fremtidig fagkompetanse på sokkelen gjennom å delta aktivt i gjennomføringen av fagopplæringen i samarbeid med utdanningsmyndighetene. Opplæringskontoret er et samarbeidsorgan for flere bedrifter som i fellesskap har påtatt seg opplæringsansvar. Les om våre fag!

Nyheter fra oof.noRSS

07.09.18

Følg OOF på Instagram, olk.oof

Kontakt oss

Opplæringskontoret for Oljerelaterte Fag (OOF)
Bjødnabeen 10
4031 STAVANGER